Uusi hanke panostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuotekehitysosaamisen kasvattamiseen | SeAMK

Uusi hanke panostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuotekehitysosaamisen kasvattamiseen

kategoria: Yrityksille
Mies nojaa digitaalisen tuotantolinjan ohjauspöytään.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on alkanut hanke tuotekehitysvalmiuksien ja -osaamisen kasvattamiseksi valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. Hanke toteutetaan yhdessä eteläpohjalaisten pilottiyritysten kanssa.

Hankkeessa paneudutaan yrityksen tuotekehitysprosessiin sekä erilaisiin tuotekehitysmenetelmiin. Näiden avulla jalostetaan koulutuskokonaisuuksia sekä digitaalinen jatkuvan oppimisen alusta, jotka ovat niin yritysten kuin opiskelijoiden käytettävissä, kertoo projektipäällikkö Jukka Mattila.

”Tuotekehitys vaatii jatkuvaa panostusta ja prosessien kehitystä yrityksen muiden prosessien ja tuotteiden ohella. Tuotekehitykseltä vaaditaan yhä nopeampaa reagointia asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin. Tuotteissa on oltava yhä enemmän ominaisuuksia mukaan lukien äly, järjestelmän integroitavuus ja ekologisuus. Lisäksi tuotteen valmistaminen halvan työvoiman maissa ei saavuta yhtä merkittävä etua kuin aiemmin. Siksi onkin tärkeää panostaa alueen teollisuuden tuotekehitysosaamiseen”, Mattila toteaa.

Mattilan mukaan suomalaiset innovaatiot ja teknologinen edistyksellisyys tunnetaan kansainvälisesti, ja monet pienet yritykset sen toimialansa kärkeä.

”Kuitenkin monella pienellä ja keskisuurella yrityksellä ei välttämättä ole riittävää osaamista tai resursseja oman tuotekehitystoiminnan kehittämiseen, joten on tärkeää luoda hyvä perusta mahdollistamaan näiden yritysten menestyminen. Toimivalla tuotekehityksellä on mittavat vaikutukset ei pelkästään yrityksen toimintaan, mutta myös maakunnan ja koko Suomen työllisyyteen, vaurauteen ja kilpailukykyyn.”

Hankkeeseen otetaan vielä mukaan muutamia pilottiyrityksiä. Ensimmäisiä mukaan lähteneitä yrityksiä olivat seinäjokelainen Pohjanmaan Rakennuspelti Oy ja kauhajokelainen Pesmel Oy. Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n osto- ja laatupäälikkö Juha Ylivinkka oli nähnyt hankkeeseen rekrytoitavan projektipäällikköä ja ottanut Mattilaan yhteyttä tämän aloitettua tehtävässä.

”Meillä on tarve kehittää entistä enemmän omia tuotteita ja tuoteperheitä, ja haemme hankkeen avulla lisää osaamista omaan tuotekehitykseen. Odotuksemme on saada näkökulmaa siihen, miten tuotekehitysprosessi viedään läpi ja mitkä asiat siihen vaikuttavat ”, Ylivinkka kertoo.

Myös muiden kuin pilottiyritysten on mahdollista osallistua hankkeeseen muun muassa avoimissa koulutuksissa ja tapahtumissa.

”Tavoite on, että hanke tukisi alueen tuotekehitystä ja pk-yritysten kenttää mahdollisimman laajasti”, Mattila toteaa.

Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä -niminen hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja jatkuu elokuulle 2022.

Lisätiedot:

Jukka Mattila
projektipäällikkö
+358408300379
jukka.mattila@seamk.fi