Uusi oppimateriaali maatalousyrittäjien johtamisosaamisen kehittämiseksi

SeAMK C14 julkaisun kansi

Johtamishaasteet kasvavat kaikessa maatalousyrittämisessä. Päätoimisten ja suurten maatalousyritysten lisäksi myös osa-aikaiset maatalousyrittäjät hyötyvät kirjallisesta strategiasta, sillä strategian laatiminen kehittää ajattelukykyä, synnyttää uusia ajatuksia ja lisää valmiuksia kehittää yritystoimintaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan uusia toimintatapoja ja -malleja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Osaava farmari -hankkeessa tavoitteena on parantaa maatalousyrittäjien talous-, yrittäjyys- ja johtamisosaamista. Tavoitteena on kannustaa kaikkia, myös sivutoimisia, maatalousyrittäjiä kehittämään omaa osaamistaan. Oppimateriaalia hyödynnetään hankkeen koulutuksessa. Uusi oppimateriaali otetaan käyttöön ja integroidaan välittömästi myös opetukseen SeAMKissa kirjoittajien toimesta.

Julkaisussa on hyödynnetty Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -hankkeen tuloksia käytännön näkökulmasta tarkasteltuna.

Oppimateriaali löytyy vapaasti verkosta:
Matti Ryhänen, Jyrki Rajakorpi & Marjo Latva-Kyyny
Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaaleja 14