Uutta ja vahvempaa elintarvikealan osaamista hankkimassa

Olen Erja Jalo, elintarvikealan opettaja. Opiskeluhistoriani alkaa leipuri-kondiittorin ammatinopinnoista. Työskenneltyäni leipomoalalla, hakeuduin bio- ja elintarviketekniikan insinööriopintoihin. Työuraani kuuluu kondiittorin työtehtävissä ja esimiestyössä toimimista. Nykyisin työskentelen Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ammatinopettajana. Ohjaan leipuri-kondiittoriopiskelijoita kohti työelämää. Elintarvikealan opettajana minun täytyy tuntea alaani laajasti ja kehittää omaa osaamistani jatkuvasti. Työhöni liittyy mm. työelämän tarpeiden hahmottaminen ja alan tulevaisuuden visioiden välittäminen opiskelijoille.

Työn ja opintojen yhteensovittamista

Suoritan nyt Ruokaketjun kehittämisen YAMK-insinööriopintoja. Osan opinnoista olen tehnyt avoimen amk:n kautta verkko- ja monimuoto-opintoina. Kun löysin tietoa alani YAMK-insinööriopinnoista SeAMKissa, kiinnostuin tarjolla olleista opintojaksoista niin, että hakeuduin suorittamaan koko tutkinnon. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina noin neljän viikon välein. Lähiopiskelupäiviä on ollut sopivin väliajoin loppuviikosta, mikä on ollut töiden kannalta helposti järjestettävissä. Sain heti opintojen alussa selkeän aikataulun lähipäivistä ja opintojaksoista, mikä on helpottanut työn ja opintojen sovittamista yhteen.

Työelämän, opintojen, kodin ja harrastusten tasapainottelu on ajoittain haastavaa, mutta asioiden priorisoiminen sekä opintojen aikataulutus auttavat opintojen läpi viemistä. Tällä kertaa oma opiskeluni työn ohella on tuntunut sopivalta haasteelta ja työelämän vastapainolta. Lähiopiskelupäivät ovat olleet mukava mahdollisuus irrottautua työstä ja päästä oppimaan ruokaketjun monimuotoisuudesta.

YAMK-opinnot valmentavat asiantuntijuuteen ja kehittämistyöhön

Ekologinen kestävyys, kiertotalous, ruokaturvallisuus, uudet valmistusteknologiat ja mm. älykäs ruoantuotanto ovat aiheina herätelleet ja tuoneet uutta kiinnostusta elintarvikealaa ja sen tulevaisuutta kohtaan. Suomalaisen ruoantuotannon vastuullisuus, laatu ja turvallisuus ovat asioita, joiden arvosta haluan omassa opetustyössänikin jatkossa kertoa.

YAMK-opintojen aikana olen saanut uutta ja vahvempaa alan osaamista. Erittäin positiivista näissä opinnoissa on ollut tuoreimpien tutkimustulosten, artikkelien sekä raporttien käsittely opintojaksojen aineistona. Tehtävien teossa on ollut mahdollista valita itseä kiinnostavia aiheita, mikä on lisännyt motivaatiota. Agrologien ja restonomien kanssa suoritettavien opintojen aikana on ollut mielenkiintoista havainnoida erilaisia näkökulmia ruokaketjun kehittämiseen liittyen. Monimuoto-opiskelu on hyvä tapa tutkinnon suorittamiseen työn ohella.

Kirjoittaja: Erja Jalo