Yrittäjyysosaamisen mittarista julkaisu

Valkoisia rakennuksia SeAMKIn kampuksella, edessä lipuu joki ja meloja.

SeAMKin uusimmassa tutkimuksessa testattiin mittaria yrittäjyyskompetenssien arviointiin. Mittari pohjautuu EU:n komission kehittämään EntreComp-viitekehykseen. Sanna Joensuu-Salon, Anmari Viljamaan ja Elina Varamäen toteuttaman tutkimuksen tulokset osoittavat, että mitä korkeampi yrittäjyyskompetenssi yksilöllä on, sitä todennäköisemmin hän myös perustaa yrityksen. Yrittäjyyskompetenssit ovat yhteydessä myös roolimalleihin: isän tai äidin yrittäjyys näyttäisi nostavan yksilön yrittäjyyskompetenssia, samoin kuin kokemus yrittäjyydestä. Sukupuolella sitä vastoin ei ollut vaikutusta yrittäjyyskompetensseihin, vaan miesten ja naisten yrittäjyyskompetenssien tasossa ei ollut eroa.

Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen, ja aineisto on kerätty seitsemästä Euroopan maasta. EntreComp-viitekehys on laajasti käytössä Euroopassa, mutta siihen perustuvaa mittaria ei ole aiemmin testattu.

Tutustu Journal of Small Business and Enterprise Development -lehdessä julkaistuun artikkeliin: Testing the EntreComp framework and its relation to start-up behaviour in seven European countries