Yrityksille lisäverokannustinta tutkimusyhteistyöhön | SeAMK

Yrityksille lisäverokannustinta tutkimusyhteistyöhön

kategoria: Yrityksille

Vuoden alussa voimaan astuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimen tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja sitä kautta lisätä ja edistää laadukasta tutkimus- ja kehittämistoimintaa Suomessa. Myös ammattikorkeakouluilta ostettavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelut kuuluvat lisäverokannustimen piiriin.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan laki mahdollistaa sen, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden harjoittaja voi tehdä verovuosina 2021—2025 elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulostaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin perustuvan lisävähennyksen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat kokonaisuudessaan verotuksessa vähennettäviä kuluja. Nyt verovelvollinen saa lisävähennyksen tehdessään vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 1,5-kertaisena. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa. Lisävähennystä ei kuitenkaan myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa. Lisävähennystä ei myöskään myönnetä siltä osin kuin verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea hankkeeseen liittyvien alihankintalaskujen kattamiseksi.

Verottajan ohje: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2025 – vero.fi