Erillishaku muuntokoulutuksiin | SeAMK

Erillishaku SeAMKin muuntokoulutuksiinHakuaika 15.-29.9.2022

Erillishaku muuntokoulutuksiin

15.09.2022klo08:00 – 29.09.2022klo15:00

Syksyllä SeAMKissa on mahdollisuus hakea kolmeen eri AMK-tutkinto-ohjelman muuntokoulutukseen. Erillishaun kautta hyväksytyt aloittavat opinnot tutkinto-opiskelijoina tammikuussa 2023!

Ohjeet hakemiseen

Muuntokoulutuksiin haetaan SeAMKin erillishaussa Opintopolku-palvelussa. Hakuaika on 15.-29.9.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla hakukohdetta alla olevasta listasta. Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä yhteen hakukohteeseen. Hakemukselle tarvittavat liitteet tulee ladata hakemukselle 6.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Opintopolussa

Erillishaussa muuntokoulutuksiin on haettavana seuraavat AMK-hakukohteet. Klikkaamalla alla olevasta listasta hakukohteen nimeä pääset suoraan Opintopolkuun koulutuksen ja hakukohteen tietoihin. Tutustu huolellisesti koulutuksen kuvaukseen sekä hakukohteen valintaperusteisiin.

Muuntokoulutuksiin hyväksytyt aloittavat tutkinto-opiskelijoina tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 3.11.2022. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi 10.11.2022 klo 15.00 mennessä. Mikäli ei vastaanota opiskelupaikkaa määräaikaan mennessä, menettää sen. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, eikä sitä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain lakisääteisistä syistä. Lisätietoja Opiskelijavalinnat-sivun kohdasta ”Rajattu poissaolo-oikeus ensimmäisenä lukuvuotena”. Tutkinto-opiskelija on velvollinen maksamaan YTHS-maksun.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 17.11. klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu haettavana oleviin koulutuksiin: