Erillishaku SeAMKin muuntokoulutuksiin

Haku on päättynyt ja opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu!

Erillishaku muuntokoulutuksiin

15.09.2022klo08:00 – 29.09.2022klo15:00

Syksyllä SeAMKissa on mahdollisuus hakea kolmeen eri AMK-tutkinto-ohjelman muuntokoulutukseen. Erillishaun kautta hyväksytyt aloittavat opinnot tutkinto-opiskelijoina tammikuussa 2023!

Ohjeet hakemiseen

Muuntokoulutuksiin haetaan SeAMKin erillishaussa Opintopolku-palvelussa. Hakuaika on 15.-29.9.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle pääset klikkaamalla hakukohdetta alla olevasta listasta. Haussa voi täyttää yhden hakemuksen ja hakea sillä yhteen hakukohteeseen. Hakemukselle tarvittavat liitteet tulee ladata hakemukselle 6.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Opintopolussa

Erillishaussa muuntokoulutuksiin on haettavana seuraavat AMK-hakukohteet. Klikkaamalla alla olevasta listasta hakukohteen nimeä pääset suoraan Opintopolkuun koulutuksen ja hakukohteen tietoihin. Tutustu huolellisesti koulutuksen kuvaukseen sekä hakukohteen valintaperusteisiin.

Muuntokoulutuksiin hyväksytyt aloittavat tutkinto-opiskelijoina tammikuussa 2023.

Sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tutustu tarkemmin vaatimuksiin Opintopolun hakukohteen tiedoista.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 3.11.2022. Kaikki hakijat näkevät tilanteensa Oma Opintopolku-palvelusta. SeAMK Hakijapalvelut tiedottaa valinnan tuloksista hakijoita sähköpostitse. Hyväksymisviestissä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksesta.

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen kevät lukukaudelle 2023

Vastaanota opiskelupaikkasi Oma Opintopolku -palvelussa 10.11.2022 klo 15.00 mennessä. Mikäli et ota paikkaa vastaan määräajassa, menetät sen. Kirjaudu palveluun pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Huomaathan, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoja yhden korkeakoulupaikan säännöksestä Opintopolusta.

Ilmoittaudu opiskelijaksi kevätlukukaudelle 2023 Oma Opintopolku -palvelussa sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Mikäli et ilmoittaudu määräajassa, menetät opiskeluoikeutesi. Huomaathan, että voit ilmoittautua poissaolevaksi eli siirtää opintojen aloittamista vain AMK-laissa mainituilla perusteilla. Asiakirjat, joilla voi todistaa poissaolon lakisääteisen syyn, tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan eli 10.11.2022 klo 15.00 mennessä SeAMKin liitteet- sivun kautta. Lisätietoja ilmoittautumisesta Opiskelijavalinnat- sivun kohdasta ”Ilmoittautuminen ammattikorkeakouluun”.

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi opiskelijaksi, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Opiskeluoikeuden ja opintojen alkaminen

Insinööri (AMK), Rakennustekniikan muuntokoulutus, monimuotototeutus: Opiskeluoikeutesi alkaa tutkinto-opiskelijana 9.1.2023 lähtien.
  • Tuotantotekniikka: Opintosi alkavat 9.1.2023 ja ryhmäsi tunnus on MRAK20TU. Opiskeluoikeus myönnetään 31.7.2024 saakka.
  • Rakennesuunnittelu: Opintosi alkavat 9.1.2023 ja ryhmäsi tunnus on MRAK20SU. Opiskeluoikeus myönnetään 31.12.2024 saakka.
Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, päivätoteutus: Opiskeluoikeutesi alkaa tutkinto-opiskelijana 3.1.2023 lähtien ja opiskeluoikeus myönnetään 31.12.2023 saakka.
  • 3.1. 2023 kello 12.15 yhteinen aloitus ja info Th-syventävistä opinnoista Teamsissa (linkki lähetetään valituille). Muuten opinnot alkavat opetusryhmän TH20 lukujärjestyksen mukaisesti.
Sairaanhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuotototeutus: Opiskeluoikeutesi alkaa tutkinto-opiskelijana 4.1.2023 lähtien ja opiskeluoikeus myönnetään 31.7.2024 saakka.
  • Valitulle opiskelijalle lähetetään viesti joulukuulle henkilökohtaista opintosuunnitelma-keskustelua varten. Keskiviikkona 4.1.2023 kello 12.15-15.45 yhteinen info amk-opinnoista teamsissa. Linkki lähetetään erikseen.

Haussa hyväksytylle opiskelijalle luodaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintojen suunnittelussa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja mahdollinen tarve osaamisen päivittämiseen. Hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta hyväksiluetaan muuntokoulutustutkintoon soveltuvat opintosuoritukset. Tarvittaessa hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen tekemistä. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen opintoja, voidaan nämä mahdollisesti huomioida osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Lisätietoa opintojen aloittamisesta löydät Tietoa uusille opiskelijoille– sivulta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Mikäli olet hakenut useammassa haussa, voit ottaa vastaan kuitenkin vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lisätietoja yhden paikan säännöksestä Opintopolussa.

Oikaisumenettely

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen SeAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä SeAMK Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koulutuksen opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö tulee jättää viimeistään 17.11. klo 15.00 mennessä. Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)seamk.fi tai postitse osoitteella Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, PL 412, 60101 Seinäjoki. Huomaathan, että SeAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.

Tutustu haettavana oleviin koulutuksiin: