Kevään toinen yhteishaku alkaa 13.3.2024 – SeAMKissa haettavana yhteensä 831 opiskelupaikkaa 

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3.2024 klo 8.00 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00. SeAMKissa on kevään toisessa yhteishaussa haettavana 15 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta ja seitsemän ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Yhteensä opiskelupaikkoja on kevään toisessa yhteishaussa tarjolla 831. 

Haku koulutuksiin tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutustarjonta ja hakukohteiden valintaperusteet löytyvät Opintopolku-palvelusta. SeAMKissa haettavana olevat hakukohteet ja valintaperusteet löytyvät hakusanoilla seamk kevät 2024. 

Kaksi uutta verkkopainotteista monimuotototeutusta

AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista suurin osa on SeAMKissa haettavana päivätoteutuksena. Monimuotototeutuksena järjestettävistä neljästä AMK-koulutuksesta kaksi järjestetään verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Nämä ovat geronomikoulutus sekä liiketalouden tradenomikoulutus. 

 Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa suurin osa teoriaopinnoista suoritetaan verkossa joko kokonaan tai osittain. Verkko-opetus voi tapahtua etukäteen määriteltynä ajankohtana (etäopetus) tai opiskelija voi opintojaksosta riippuen opiskella verkossa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Osa opinnoista suoritetaan lähiopintoina Seinäjoella. 

Valintatavat AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa (pois lukien Kulttuurituottaja (AMK) -koulutus) opiskelijoita hyväksytään sekä todistusvalinnan että AMK-valintakokeen perusteella. Todistusvalinnan kautta opiskelupaikan voi saada ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana hakulomakkeella.  

Todistusvalintojen ja AMK-valintakokeen aloituspaikkamäärät vaihtelevat hakukohteittain. Lisätietoa aloituspaikkamäärien jakautumisesta valintatavoittain löydät Opintopolun hakukohteen valintaperusteista. Kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksessa opiskelijat valitaan oman, erillisen valintakokeen perusteella. 

Ylemmät AMK-tutkinnot haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena

Kaikki SeAMKin seitsemän ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta on tänä keväänä haettavana verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa teoriaopinnot on pääasiassa mahdollista suorittaa joustavasti etäopintoina työn ohessa. Verkko-opetus voi tapahtua etukäteen määriteltynä ajankohtana tai opiskelija voi opintojaksosta riippuen opiskella verkossa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Osa opinnoista suoritetaan lähiopintoina Seinäjoella.  

Ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintakokeista löytyvät Opintopolusta.  

Lisätietoja

Opiskelijavalinnat todistusvalinnan osalta julkaistaan viimeistään 27.5.2024 ja muiden valintatapojen osalta viimeistään 4.7.2024. Lisätietoja haussa olevista koulutuksista ja hakemisesta löytyy osoitteesta seamk.fi/haku. Lisäksi Hakijapalvelut auttavat hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja hakemisesta: 

SeAMK Hakijapalvelut
puh. 020 124 5501
hakijapalvelut@seamk.fi 

SeAMKissa haettavana olevat koulutukset

Päivätoteutukset:

Monimuotototeutukset:

Ylemmät AMK-tutkinnot (verkkopainotteinen monimuotototeutus):