Liiketalouden tradenomikoulutus oli SeAMKin suosituin kevään 2024 toisessa yhteishaussa

Kolme opiskelijaa iloisina kaulakkain SeAMKin kampuksella.

SeAMKissa oli juuri päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa haettavana 831 aloituspaikkaa 15 AMK-tutkintoon johtavassa ja seitsemään ylempään AMK-tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa. Koulutuksia oli tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksina. Hakijoita SeAMKiin oli yhteensä 4747, joista ensisijaisesti SeAMKin oli valinnut 1430. Hakijamäärä kasvoi hienoisesti verrattuna vuoden 2023 kevään toiseen yhteishakuun.

Liiketalouden tradenomikoulutus suosituin

Kolme suosituinta AMK-koulutusta hakemusten määrän perusteella olivat:

  1. Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkopainotteinen monimuotototeutus
  2. Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus
  3. Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Liiketalouden tradenomikoulutukseen tuli yhteensä 1141 hakemusta, joista verkkopainotteiseen monimuotototeutukseen 648 kappaletta.

Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavista koulutuksista suosituin oli teknologiaosaamisen johtamisen koulutus, jossa ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi lähes 70 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

”Trendi verkkopainotteisten ja monimuotototeutuksina tarjottavien koulutusten vetovoimasta jatkuu selvästi”, viestintä- ja markkinointipäällikkö Outi Kemppainen kertoo.

Opiskelijavalinnat ja valintakoe 

SeAMKin AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa, pois lukien Kulttuurituottaja (AMK) -koulutus, opiskelijat hyväksytään ammattikorkeakouluissa käytettäviä valintatapoja eli YO-todistusvalintaa, ammatillista perustutkinnon todistusvalintaa ja AMK-valintakoetta käyttäen. SeAMKin Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutuksessa ja ylemmissä AMK -koulutuksissa noudatetaan SeAMKin omia valintaperusteita, joiden mukaan opiskelijat hyväksytään valintakoemenestyksen perusteella.

Tietoa yhteishaun hakukohteiden valintakokeista, valintakoeajankohdista ja sijainnista löytyy SeAMKin Valintakokeet -sivulta.

Opiskelijavalintojen julkaiseminen

Opiskelijavalinnat todistusvalinnan osalta julkaistaan viimeistään 27.5.2024. Kevään yhteishaun todistusvalinnoissa ovat mukana vuonna myös 2024 valmistuvat hakijat, joiden ammatillisen perustutkinnon tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 13.5.2024 mennessä. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden tiedot saadaan YTL:stä.  Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa todistusvalinnoista.

Hakijat saavat tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta kaikkien valintatapojen osalta viimeistään 4.7.2024, jonka jälkeen hakija voi tarkistaa oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Viimeistään 4.7.2024 opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua opiskelijaksi Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 11.7.2024 klo 15.00. Tämän jälkeen opiskelupaikan voi vielä saada varasijalta 6.8.2024 saakka. Varasijalta opiskelijaksi hyväksytyillä on 7 vrk aikaa hyväksymisen jälkeen ottaa tarjottu paikka vastaan. Löydät lisää tietoa opiskelijavalinnoista SeAMKin Opiskelijavalinnat-verkkosivulta.

Valintakokeista lisää tietoa on myös Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Lisätietoa:

SeAMK Hakijapalvelut
hakijapalvelut@seamk.fi
020 124 5501