”Opinnoista haetaan yhteisöllisyyttä ja suoria kontakteja” – hakijamäärä SeAMKiin säilyi hyvällä tasolla

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä fysioterapian luokassa.
Sosiaali- ja terveysalan opinnot jatkavat suosituimpien koulutusten joukossa.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi 30.3.2023 kello 15.00. Hakijoita SeAMKiin oli yhteensä 4761. 

SeAMKissa oli juuri päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa haettavana 883 aloituspaikkaa 15 AMK-tutkintoon johtavassa ja kuuteen ylempään AMK-tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa. Koulutuksia oli tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksina. Hakijoita SeAMKiin oli yhteensä 4761, joista ensisijaisesti SeAMKin oli valinnut 1437.  

SeAMKissa ei tällä kertaa ollut haettavana verkkopainotteisia koulutuksia, mikä näkyi hienoisena laskuna hakijoiden kokonaismäärässä. Viime vuonna tarjolla olleisiin verkkopainotteisiin koulutuksiin haki yhteensä 1104 hakijaa, joista ensisijaisia oli 336.  Kokonaisuutena kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku on ollut SeAMKille positiivinen, sillä kevään ensimmäisessä yhteishaussa ja Direct Application -haussa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin oli ennätysmäärä hakijoita: yhteensä 9267.

Opiskelijoiden yhteisöllisyys ja opetuksen laatu keskiössä

SeAMKin koulutuksissa on pitkäjänteisesti panostettu opetuksen laatuun ja monimuotoiseen pedagogiikkaan, mikä näkyy opiskelijoiden arjessa ja heiltä saadussa palautteessa. Valtakunnallisessa valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä SeAMK on saanut AMK-tutkintoon valmistuneilta Suomen ammattikorkeakouluista korkeimmat pisteet muun muassa seuraavilta osa-alueilta: opintojen sisältö, oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut, työelämäyhteydet ja opiskelutyytyväisyys. Kansainvälisyyden, työelämäneuvonnan, harjoittelun ja opinnäytetyön osa-alueilla SeAMKin saamat arviot olivat toiseksi korkeimmat. 

“Puhtaasti verkkopainotteisten koulutusten puuttuminen näkyy laskuna hakijoiden kokonaismäärässä. Verkkopainotteiset koulutukset ovat valtakunnallisesti nyt erittäin kysyttyjä, mutta SeAMKiin hakeneiden määrä osoittaa että opinnoista haetaan myös yhteisöllisyyttä, suoria kontakteja ja käytännönläheistä tekemistä. SeAMK ja Seinäjoki tarjoavat oppimiseen ja opiskelijaelämään hienon kokonaisuuden, jota opiskelijat selvästi arvostavat”, rehtori-toimitusjohtaja Jaakko Hallila toteaa.

Suosituimpia koulutuksia

Eniten hakijoita SeAMKin koulutuksista saivat liiketalouden tradenomikoulutus päivä- sekä monimuotototeutuksena, sosionomi- ja fysioterapeuttikoulutukset päivätoteutuksena sekä sairaanhoitajakoulutus päivä- ja monimuotototeutuksena.

Suurin kasvu hakijamäärissä viime vuoteen verrattuna oli liiketalouden monimuotokoulutuksessa sekä kulttuurituottaja- ja restonomikoulutuksen päivätoteutuksissa Hakijamäärät kasvoivat myös sosionomikoulutuksen päivätoteutuksessa ja sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksessa, mutta näissä koulutuksissa hakukohteista puuttuivat viime vuonna haettavana olleet verkkopainotteiset toteutusmuodot. 

Tekniikan alalla kasvua on rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa (AMK) ja ylemmän AMK -tutkintotason teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa. Määrällisesti eniten hakijoita on konetekniikan insinöörikoulutukseen (AMK).

Opiskelijavalinnat ja valintakoe 

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa (pois lukien Kulttuurituottaja (AMK) -koulutus) opiskelijat valitaan todistusvalinnan ja ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen AMK-valintakokeen kautta. Kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksessa sekä ylemmissä AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijat valitaan SeAMKin oman, erillisen valintakokeen perusteella. 

Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 29.5.-2.6.2023.

Suomenkielisten AMK-hakukohteiden kevään 2023 yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 29.5. ja AMK-valintakokeiden osalta viimeistään 4.7. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Tietoa valintakokeista ja opiskelijavalintojen etenemisestä löytyy SeAMKin nettisivuilta https://www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/

Valintakokeista lisää tietoa on myös Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Lisätietoa:

Hanna-Mari Rintala
opintoasiainpäällikkö, SeAMK
+358408302144
hanna-mari.rintala@seamk.fi