Polun kautta insinööriksi Kauhavalla ja Ähtärissä | SeAMK.fi

Polun kautta insinööriksi Kauhavalla ja Ähtärissä

kategoria: Hakijalle
Hitsausrobotin käyttöä kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut kuluvana lukuvuonna pilottikokeilua uudenlaisesta polkuopintojen maakuntakorkeakoulutoteutuksesta, jossa pienryhmät ovat voineet osallistua Kauhajoelta ja Alajärveltä etäyhteyden avulla Seinäjoella järjestettyyn opetukseen. Pilotti on ollut onnistunut ja syksyllä 2022 SeAMK käynnistää avoimen ammattikorkeakoulun opintoina konetekniikan polkuopintoryhmät sekä Kauhavalla että Ähtärissä. Vastaavasti Kauhajoen ja Alajärven opiskelijat hakeutuvat tänä syksynä varsinaisiksi tutkinto-opiskelijoiksi, eli polkuopinnot ovat tuottamassa uusia insinöörejä näille paikkakunnille.

“Opiskelijat otetaan sisään avoimen polkuopiskelijoina, joille taataan mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi mikäli riittävä opintopistemäärä täyttyy ensimmäisenä vuotena”, toteaa osaamisalajohtaja Heikki Rasku SeAMKista.

Opinnot järjestää SeAMK ja opintoja alueilla koordinoi SeAMK Maakuntakorkeakoulu.

Kauhavalle ja Ähtäriin osaavaa, paikallista työvoimaa

Tiina Hietala SeAMK Maakuntakorkeakoulusta kertoo, että opintojen tavoitteena on tuottaa konetekniikan monipuolisia ammattilaisia ja osaajia yritysten ja organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Koulutus palvelee hyvin sekä Kauhavan että Ähtärin aluetta sekä lähiseutua.

Tällä uudella mallilla pystytään vastaamaan joustavasti alueen tarpeisiin.

“Molemmat alueet ovat tunnettuja kasvavista yrityksistä. Menestykseen, myös tulevaisuudessa, tarvitaan osaavia teknologiateollisuuden ammattilaisia. Alueen elinvoimaisuuden säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että yrityksiin ja alueeseen sitoutuneita ammattilaisia löytyy läheltä työpaikkaa. Osaava henkilöstö mahdollistaa työpaikkojen säilymisen alueella ja yritysten kasvun”, toteaa Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala.

Myös Ähtärissä polkuopinnot otetaan innostuneesti vastaan:

– Sekä Kauhavan että Ähtärin seudut ovat tunnettuja yrittelijäisyydestä sekä kehityshakuisista yrityksistä. Erinomaisen hienoa saada SeAMK Sedun ohella jalkautumaan paikkakunnallamme ja olla osaltaan turvaamassa osaavan henkilöstön riittävyyttä yritystemme tarpeisiin. Ilman osaavaa henkilöstöä ei ole yrityksillä, eikä sitä myöden kunnallakaan kilpailukykyistä tulevaisuutta näköpiirissä. SeAMKin konetekniikan polkuopinnot Ähtärissä ovat tervetullut lisä tarjontaamme, iloitsee Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki.

Hae mukaan

Kiinnostaako konetekniikka? Onko tähtäimessä tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa? Haluatko kehittää itseäsi tai yritystäsi vai suunnitteletko työuran vaihtoa? Ryhdy opiskelemaan konetekniikan insinööriopintoja!

Kauhavan ja Ähtärin konetekniikan polkuopintoihin valitaan kumpaankin ryhmään kahdeksan (8) opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, yhteensä 16 opiskelijaa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa maanantaina 8.8. klo 8.00 ja päättyy keskiviikkona 10.8. klo 15.00. Tällä ensimmäisellä polkuopintovuodella opintomaksu on 300 euroa.

“Monimuoto-opiskelu edellyttää sitoutumista ja itseohjautuvuutta, sillä opinnoissa edetään tutkinto-opiskelun tahdissa. Polkuopinnoissa tehdään noin 60 opintopistettä lukuvuoden aikana, kun koko insinööritutkinto on 240 opintopistettä. Opiskelu työn ohella voi toki välillä tuntua haastavalta – mutta se on täysin mahdollista ja aivan varmasti antoisaa”, toteaa SeAMKin korkeakouluasiamies Terhi Ojaniemi ja kannustaa rohkeasti hakeutumaan opintoihin nyt, kun ne tuodaan lähelle asuinpaikkaa.

Polulla opiskelu

Polkuopinnot (avoin AMK) toteutetaan hybridiopetuksena. Polkuopinnot alkavat elo-syyskuussa 2022 ja päättyvät toukokuussa 2023. Polkuopintojen laajuus on noin 60 opintopistettä. Opiskelu tapahtuu osana tutkintoa suorittavien monimuoto-opiskelijoiden ryhmää ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Sisällöllisesti polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta.

Polkuopintojen aloitus toteutetaan lähiopetuksena Kauhavalla ja Ähtärissä. Verkkovälitteinen teoriaopetus on pääsääntöisesti torstai- ja perjantai-iltaisin ja osittain lauantaisin. Opetukseen voi osallistua pienryhmässä Kauhavalla ja Ähtärissä ja osin itsenäisesti etäyhteyden kautta. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia, jotka toteutetaan Seinäjoella. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti.

“Opiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan Suomen kärkipään teollisen mittakaavan kone- ja tuotantotekniikan laboratorioita”, mainostaa konetekniikan koulutuspäällikkö Pasi Junell ja jatkaa, että konetekniikassa opinnot ovat tuotantopainotteisia. Tällöin opinnoista voi suorittaa hieman tavanomaista suuremman osan omalla työpaikalla tehtävien projektien muodossa.

Polulta tutkintoon

Polkuopinnoissa suoritetuilla konetekniikan opinnoilla voi hakeutua opiskelijaksi SeAMKin Insinööri (AMK, Konetekniikka) tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa keväällä 2023. Avoimen väylän hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään 45 polkuopintoina suoritettua opintopistettä. Kun tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi, niin voi suoraan jatkaa opiskelua toisen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka.

Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä haaveesta totta ja opiskella insinööriksi. SeAMKin rehtori Jaakko Hallila uskoo, että syksyllä alkavat insinööriopinnot houkuttelevat uusia opiskelijoita korkeakouluopintojen pariin.

“Korkeakouluopintojen suorittaminen työn, perheen ja harrastusten ohessa ei ole mahdotonta, mutta vaatii motivaatiota ja ajankäytön suunnittelua. Opiskelu omalla kotiseudulla vähentää matkoihin kuluvaa aikaa, mikä saattaa joskus olla ratkaisevaa koulutukseen hakeutumisen kannalta”, kannustaa Hallila.

Tutustu tarkemmin: Avoin AMK -polkuopinnot | SeAMK

Lisätiedot:

– osaamisalajohtaja Heikki Rasku, SeAMK, puh. 040 830 0345

– koulutuspäällikkö Pasi Junell, SeAMK, puh. 040 830 2212

– korkeakouluasiamies Tiina Hietala, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Kauhava, puh. 040 830 4983

– korkeakouluasiamies Terhi Ojaniemi, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Ähtäri, puh. 040 680 7530 Kaikkien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@seamk.fi

**

Ennen polkua: Tarjolla matematiikan kertausta insinööriksi haluaville

Jos aikaisemmista opinnoista on kulunut aikaa tai muuten kaipaa kertausta insinöörimatikkaan, niin kevään ja kesän aikana on mahdollista kerrata matematiikan taitoja. SeAMKissa on tarjolla Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 op -opintojakso verkko-opintoina. Ilmoittautumisaika opintojaksolle päättyy 31.5.2022 ja maksaa 30 €.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä. Tämä lyhyt opintojakso soveltuu kaikille insinööriopintoihin pyrkiville. Opintojakson tiedot ja ilmoittautuminen löytyy täältä: SeAMK Avoin AMK -opintojaksotarjonta