SeAMK aloittaa uuden insinöörien polkuopintoryhmän Kurikassa

Miesopiskelija tarkistaa teollisen internetin laboratorion laitteiden säätöjä.

Kurikassa vuosi sitten käynnistyneen konetekniikan insinöörien polkuopintoryhmän menestyksekäs alkutaival saa jatkoa, kun SeAMK käynnistää automaatiotekniikan insinöörien polkuopinnot Kurikassa syksyllä 2024. Suuri kiinnostus konetekniikan polkuopintoihin toi selkeästi esille tarpeen laajentaa opetustarjontaa tekniikan opintojen osalta Kurikassa.  

Polkuopintojen kautta tutkintoon

Polkuopinnot ovat SeAMKin tapa tuoda insinööriopintoja maakuntaan ja vastata siten maakunnan kasvaviin osaamistarpeisiin. Yhteistyö koulutuksessa on moninaista: SeAMKin tekniikan ala vastaa opetuksesta, SeAMK Maakuntakorkeakoulu huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä, ja alueen kunnat tukevat opintoja tarjoamalla tilat ja välineet. Tämä yhteistyömalli varmistaa laadukkaan opetuksen, edistää opiskelijoiden menestystä ja mahdollisuudet opintoihin lähellä kotipaikkaa. 

SeAMKin polkuopinnot tarjoavat opiskelijalle vaihtoehtoisen reitin insinöörin tutkinto-opintoihin. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina, ja ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat voivat hakeutua automaatiotekniikan insinöörin tutkinto-opintoihin. 

Käytännössä opinnot järjestetään siten, että opiskelijat opiskelevat maakunnassa pienryhmissä, josta he osallistuvat opetukseen etäyhteyden avulla Seinäjoella järjestettävään opetukseen. Tämä mahdollistaa opiskelun omalla alueella hyödyntäen samalla pääkampuksen tarjoamia opetusresursseja. 

Yritysten kehittäminen vaatii uusia osaajia

Nykypäivän työelämä edellyttää kykyä omaksua uutta osaamista ja hallita uusimpia teknologioita. Opintojen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa monipuolisia teknisen alan ammattilaisia, jotka ovat valmiita tarttumaan asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja organisaatioissa. Polkuopinnoilla pyritään vastaamaan maakunnan kasvaviin asiantuntijatarpeisiin. Aiempien koulutuspaikkakuntien tavoin myös Kurikan kaupungin johto on tyytyväinen.  

”Kurikan kaupunki on erittäin ilahtunut näistä uusista opintopolku-mahdollisuuksista teollisuuden ammattiosaajille. Tilastot tukevat tietoa, että Kurikassa on nyt merkittävä konepajateollisuuden keskittymä, jossa on tapahtunut reippaasti automatisaatiota ja robotisaation kehittymistä”, kertoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa. ”Vuosina 2019–2021 Kurikan teollisuusalan yritysten toimipaikkojen määrä vähentynyt 5 %, mutta henkilöstön lukumäärä on lisääntynyt 8 % eli 1650 henkilöön. Yritysten liikevaihto on samaan aikaan kasvanut 29 % eli 417 miljoonaan euroon. Kurikassa on lähes prosentti Suomen metallituoteteollisuuden työllisistä (0,91 %, 2021)!” 

Opintoihin on hyvä valmistautua

”Ainoa polku korkeakouluopinnoissa menestymiseen on kivipolku. Matemaattisen ja loogisen ajattelun kehittäminen kuuluu insinööriopintojen keskeisiin tavoitteisiin, ja sitä opitaan kursseilla tehtävien monipuolisten harjoitusten ohella. Tehtävien tekeminen on aikaa vievää ja toisinaan jopa turhauttavaakin työtä. Oppiminen tapahtuu hitaasti, ja monesti oman edistymisen huomaa vasta pitkän ajan kuluttua. Aito osaaminen on kuitenkin jotain, jota ei voida ottaa keneltäkään pois. Se on kertaluontoinen sijoitus itseensä, ja tuloksista saa nauttia koko loppuelämän”, mainostaa automaation ja tietotekniikan koulutuspäällikkö Jyri Lehto.

”Opiskelu aikuisena tuo omat haasteensa verrattuna esimerkiksi nuorena suoritettuun ammattikouluun. Ennen opintoihin hakeutumista kannattaakin pohtia omaa jaksamista, perhetilannetta sekä työnantajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Koska opintoja järjestetään osittain työaikana, on tärkeää käydä keskustelu työnantajan kanssa siitä, miten opinnot on mahdollista sovittaa työaikatauluihin. Toiveena onkin, että perheet ja työnantajat näkevät opintojen arvon ja tukevat opiskelijaa. Opiskelijaa tukemalla myös työnantaja hyötyy. Opintojen aikaisista projekti- ja harjoitustöistä työnantajan kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti”, ohjeistaa Tarja Sandvik SeAMK Maakuntakorkeakoulusta. 

Elokuussa ilmoittautuminen

Automaatiotekniikan polkuopintoihin valitaan Kurikan ryhmään kymmenen opiskelijaa. Ensimmäisellä polkuopintovuodella opintomaksu on 300 euroa.  Ilmoittautuminen opintoihin on ma 5.8.2024 (klo 8.00) – ke 7.8.2024 (klo 15.00). Huomioitavaa on, että polkuopinnot eivät ole mukana yhteishaussa ja valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä.   

Polulla opiskelu

Monimuoto-opiskelu edellyttää sitoutumista ja itseohjautuvuutta, sillä opinnoissa edetään tutkinto-opiskelun tahdissa. Polkuopinnoissa tehdään noin 60 opintopistettä (op) lukuvuoden aikana, kun koko insinööritutkinto on 240 op. Polkuopinnot (avoin AMK) toteutetaan hybridiopetuksena. Polkuopinnot alkavat elo-syyskuussa 2024 ja päättyvät toukokuussa 2025. Opiskelu tapahtuu osana tutkintoa suorittavien monimuoto-opiskelijoiden ryhmää ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Sisällöllisesti polulla opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta. Verkkovälitteistä teoriaopetusta on aikataulutetusti pääsääntöisesti torstaisin 16–21 ja perjantaisin klo 14–21. Opetukseen osallistutaan pienryhmässä Kurikan kampuksella. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti. Opintoihin sisältyy läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia, jotka toteutetaan Seinäjoella.   

Polulta tutkintoon  

Ensimmäisen vuoden polkuopinnoissa suoritetuilla automaatiotekniikan opinnoilla voi hakeutua opiskelijaksi SeAMKin Insinööri (AMK) tutkintokoulutukseen avoimen väylän haussa keväällä 2025. Vaikka polkuopintoihin pääsyyn riittää nopea ilmoittautuminen, niin tutkintokoulutukseen pääsyyn vaaditaan polulla suoritetut avoimen väylän 45 opintopistettä eli käytännössä ensimmäisen vuoden automaatiotekniikan insinööriopinnot Valituksi tulleet jatkavat Kurikassa opiskelua toisen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka. Tutkinto-opiskelu on maksutonta.   

Avoin AMK Jos haluaa lisää tietoa opinnoista ja opiskelusta, kannattaa osallistua Teamsillä toteutettavaan -infoon 27.5.2024 klo 17-18. Linkki ja lisätiedot löytyvät täältä: https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/avoin-amk-polkuopinnot/

Lisätiedot:  

koulutuspäällikkö Jyri Lehto, SeAMK, puh. 040 830 0310
jatkuvan oppimisen päällikkö Annika Pöytälaakso, SeAMK, puh. 040 8300 348
aluekehittäjä Tarja Sandvik, SeAMK Maakuntakorkeakoulu Kurikka, puh. 040 680 7180