Sosiaali- ja terveysala

Meiltä valmistuu terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia!

SeAMKissa voit opiskella fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin ja terveydenhoitajan koulutukset. Alan täydennyskoulutusten tarjonta on monipuolista ja runsasta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa paneudutaan mm. työhyvinvointiin.

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa niin AMK- kuin ylempiä AMK-koulutuksia. Kaikista koulutuksista voi opiskella molemman tasoiset tutkinnot.

Sosiaalialalla on monipuolinen sosionomi (AMK) -koulutus.

Terveysalalla on mahdollista opiskella fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkinnot. Tarjolla on myös englanninkielinen sairaanhoitajankoulutus Bachelor of Health Care, Nursing.

Molempien alojen välimaastoon sijoittuu vanhustyön geronomikoulutus.

Kaikista edellä mainituista koulutuksista on mahdollista opiskella ylempi AMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi sosionomin ylemmän AMK-tutkinnon voi opiskella Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa.

SeAMKissa voi opiskella 6 koulutusalalla:

Miksi valita SeAMK?

SeAMKissa opiskelet lähellä Seinäjoen keskustaa upealla SeAMK Kampuksella. Meillä opiskelijaa arvostetaan ja opetuksen laatu on korkea. SeAMKissa panostetaan kansainvälisyyteen, ja opinnoissa korostuvat yrittäjyys ja työelämälähtöisyys. SeAMK on valtakunnan huippua valmistuneiden työllistymisessä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) menestys opiskelijoiden arvostamana korkeakouluna jatkuu valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vuoden 2023 tuloksissa, joissa SeAMK sijoittui toiselle sijalle. Tämä täydentää viimeisten viiden vuoden hienon sarjan, jossa SeAMKilla on ollut kolme perättäistä ykköstilaa sekä yksi sijoitus kolmantena. Meillä SeAMKissa on Suomen parhaat oppimisympäristöt ja työelämäyhteydet. Opetuksessa, opiskelussa, opiskelutyytyväisyydessä, opiskelun tukipalveluissa sekä palautteessa ja arvioinnissa SeAMK sijoittui hienosti toiselle sijalle. Sijoitus kärkikolmikossa tuli lisäksi työelämäneuvonnassa ja opinnäytetyössä. (Lähde: vipunen.fi)

Valitse opiskelupaikaksesi SeAMK.
SeAMK on paras korkeakoulu opiskelijalle (SeAMKin visio 2030)