Kysymyspankki urasuunnitteluun

Näitä kysymyksiä voi käydä läpi vaikkapa opotunnilla ja muussa uraohjaustilanteessa. Hankkeen ajan, kesäkuun 2023 loppuun asti, pyydämme kohderyhmältä, eli lukiolaisilta, osallistumislomakkeet. Pyydämme opoja olemaan yhteydessä tähän liittyen projektikoordinaattori Helena Myllymäkeen, helena.myllymaki@seamk.fi

  1. Tutustu sivustolla oleviin tarinoihin. Millaisissa tehtävissä henkilöt ovat ja millaista osaamista heiltä vaaditaan? Millaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä tekniikan alalla tarvitaan?
  2. Mikä tutkinto-ohjelma sinusta tuntuu kiinnostavimmalta? Millaiset työtehtävät olisivat tällä alalla sinulle sopivimpia? Voisitko kuvitella itsesi tälle alalle?
  3. Tekniikan alan töissä voidaan todella muuttaa maailmaa. Minkä aiheen ympärillä pääsisit toteuttamaan jotain suurempaa tavoitetta? Kiinnostaako sinua esimerkiksi ympäristön tila tai ihmisen hyvinvointi? Miten tekniikan alalla voisi vaikuttaa sinua kiinnostavaan ja sinulle merkitykselliseen asiaan?
  4. Onko sinulla kiinnostusta tekniikan alaan? Mitä oletuksia tai epäluuloja sinulla on tekniikan alaan? Muuttuiko mielipiteesi sivustoon tutustumisen jälkeen? Mikä saa tai ei saa sinua kiinnostumaan tekniikan alasta?
  5. Millaista osaamista alalla tarvitaan ja onko sinulla sellaisia vahvuuksia, joista voisi olla hyötyä tekniikan alalla?
  6. Motivoiko sinua hyvä palkka? Monet tekniikan alan tehtävät ovat hyväpalkkaisia. Tutustu internetissä tekniikan alan palkkataulukoihin.
  7. Tukevatko ainevalintasi tekniikan alan jatkokoulutusta? Tutustu pisterajoihin ja laske, millä arvosanoilla pääsisit valitsemaasi tutkinto-ohjelmaan.
  8. Pääsykokeessa mitataan ongelmanratkaisukykyä, kielellistä osaamista sekä matemaattisten aineiden tasoa. Missä olisit hyvä ja mitä pitäisi vielä kehittää, jos haluaisit tekniikan alalle opiskelemaan.
  9. SeAMK sijaitsee Seinäjoella. Mitkä seikat edistävät ja mitkä estävät valitsemasta Seinäjokea opiskelupaikkakunnaksi?
  10.  Tutustu sivustolla oleviin tehtäviin, esimerkiksi Insinöörin työpäivä -tehtävään, ongelmapolkuihin ja raksapulmiin. Miten onnistuit tehtävissä? Olivatko tehtävät helppoja vai vaikeita? Tekniikan alalla tarvitaan jonkin verran matemaattisia taitoja, mutta myös ongelmanratkaisuosaamista ja päättelykykyä.

Euroopan sosiaalirahasto logo ja Vipuvoimaa EU:lta logo