Verkkopainotteinen sosionomikoulutus oli hitti – SeAMKin hakijamäärä jatkoi kasvu-uralla kevään toisessa yhteishaussa | SeAMK.fi

Verkkopainotteinen sosionomikoulutus oli hitti – SeAMKin hakijamäärä jatkoi kasvu-uralla kevään toisessa yhteishaussa

kategoria: Hakijalle

Kevään 2022 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 30.3. klo 15. SeAMKissa oli haettavana 956 aloituspaikkaa 15 AMK-tutkintoon johtavassa ja seitsemässä ylempään AMK-tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa. Koulutuksia oli tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksina.

Kokonaishakijamäärä kasvoi hienoisesti – nyt kolmatta vuotta perättäin. Kaikkiaan SeAMKiin oli kevään toisessa yhteishaussa 5580 hakijaa, mikä on 87 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Kokonaisuutena kevään yhteishaku on ollut SeAMKille positiivinen, sillä kevään ensimmäisessä yhteishaussa ja Direct Application -haussa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin oli ennätysmäärä hakijoita.

”Kevään toisen yhteishaun hakijamäärää voidaan pitää hyvänä, kun otetaan huomioon, että valtakunnallisesti ammattikorkeakouluihin hakeneita oli huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2021”, opintoasiainpäällikkö Hanna-Mari Rintala kertoo.

Verkkopainotteiset koulutukset herättivät kiinnostusta

Kevään 2022 yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteinen sosionomikoulutus nousikin SeAMKin hakukohteiden ykköseksi niin kaikkien hakijoiden määrällä kuin vetovoimaluvullakin (ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin) mitattuna. Koulutukseen oli kaikkiaan 803 hakijaa, joista 229 oli valinnut sen ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Aloituspaikkoja ryhmässä on tarjolla 20.

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu Kurikan ja Kauhavan alueille. Ryhmiin oli paljon kiinnostusta, ja hakijoita niihin oli yhteensä 301. Sairaanhoitajakoulutus oli haettavana myös päivätoteutuksena sekä perinteisempänä monimuotototeutuksena.

Kasvua myös tekniikan alalla ja liiketaloudessa

Vuoteen 2021 verrattuna hakijamäärät kasvoivat AMK-tutkintoihin johtavassa koulutuksessa liiketalouden tradenomikoulutuksen päivätoteutuksessa sekä tekniikan alalla automaatiotekniikan, bio- ja elintarviketekniikan ja konetekniikan päivätoteutuksessa sekä konetekniikan monimuotototeutuksessa.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa sen sijaan nähtiin laskua kautta linjan.

Opiskelijavalinta ja valintakokeet

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa (pois lukien Kulttuurituottaja (AMK) -koulutus) opiskelijat valitaan todistusvalinnan ja ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen AMK-valintakokeen kautta. Kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksessa sekä ylemmissä AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijat valitaan oman, erillisen valintakokeen perusteella.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 30.5.-2.6.2022.

Suomenkielisten AMK-hakukohteiden kevään 2022 yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään 30.5. ja AMK-valintakokeiden osalta viimeistään 8.7.. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Tietoa valintakokeista ja opiskelijavalintojen etenemisestä löytyy SeAMKin nettisivuilta https://www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/

Valintakokeista lisää tietoa on myös Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

Hanna-Mari Rintala
opintoasiainpäällikkö
SeAMK
+358408302144
hanna-mari.rintala@seamk.fi