SeAMK aloittaa verkkopainotteiset opetusryhmät sosionomikoulutuksessa sekä Kurikan ja Kauhavan alueille suunnatussa sairaanhoitajakoulutuksessa | SeAMK

SeAMK aloittaa verkkopainotteiset opetusryhmät sosionomikoulutuksessa sekä Kurikan ja Kauhavan alueille suunnatussa sairaanhoitajakoulutuksessa

kategoria: Hakijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua, ja ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa. 

”Ennakoimme suurta kiinnostusta näihin uusiin verkkopainotteisiin ryhmiin. Verkkopainotteiset opinnot ovat esimerkiksi päiväopintoihin verrattuna aikataulullisesti joustavammat, mutta eivät ole ainoastaan itsenäistä opiskelua. Verkko-opinnot vaativat myös itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa ja yhteensovittaa opinnot muuhun arkeen”, osaamisalajohtaja Päivi Rinne Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toteaa. 

Sairaanhoitajakoulutusta Kurikan ja Kauhavan alueille 

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu Kurikan ja Kauhavan alueille. SeAMK on vuosien mittaan järjestänyt seutukuntien työvoimatarpeisin pohjautuvia tutkintokoulutuksia muun muassa Kauhajoella, Ähtärissä, Alajärvellä ja Alavudella. 

Verkkopainotteisiin sairaanhoitajaopintoihin kuuluu muun muassa aikataulutettua lähiopetusta, jota on enimmillään kahdeksan päivää kuukaudessa riippuen eri lukukausien opetussisällöistä. Osa lähiopetuksesta toteutuu Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampuksella moderneissa harjoitus- ja simulaatioluokissa asiantuntijaopettajien ohjauksessa. 

Kukin lukukausi rakentaa sairaanhoitajan osaamista sekä teoriaopintojen ja ohjattujen harjoittelujen osalta. Ohjatut harjoittelut toteutuvat suunnitellusti kokopäiväisinä, ja ohjattua harjoittelua opinnoista on noin 5 – 10 viikkoa per lukukausi erilaissa toimintaympäristöissä huomioiden asetetut osaamistavoitteet sairaanhoitajan osaamisen kehittymiseksi.  Koulutus haastaa, mutta antaa myös paljon mahdollisuuksia omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja urakehitykseen” koulutuspäällikkö Kristiina Store Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo. 

Sosionomikoulutus verkossa ja kampuksella 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen verkkopainotteiseen monimuotototeutukseen sisältyy lähiopetusta SeAMK Kampuksella Seinäjoella, aikataulutettua verkko-opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintoihin sisältyy myös työelämälähtöisiä projekteja ja toimeksiantoja sekä useamman viikon mittaisia, ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja. Opiskelija voi hyödyntää ryhmälleen suunnattujen toteutusten lisäksi sosionomikoulutuksen kaikkea opintotarjontaa, jolloin opetus ei kaikilta osin toteudu verkossa. 

Sosionomiopintojen lukuvuosi rakentuu jaksoista, ja lähiopetuspäivät sijoittuvat jaksojen alkuun ja loppuun noin seitsemän kahdeksan viikon välein. 

”Koulutus sopii aiempaa monimuotototeutusta paremmin työssä käyville ja heille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta sosiaalialalta. Verkkopainotteisissa opinnoissa opintojen sujumisen kannalta keskeistä ovat opiskelutaidot ja itseohjautuvuus”, lehtori Tua Niemelä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo. 

Koulutuksiin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 

Sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen verkkopainotteisiin monimuotototeutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 16.–30. maaliskuuta. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Opinnot alkavat syksyllä 2022. 

Koulutuksiin voi tutustua tarkemmin SeAMKin verkkosivuilla: 

https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sosionomi-amk-verkkopainotteinen-monimuotototeutus/ 

https://www.seamk.fi/kaikki-koulutukset/sairaanhoitaja-amk-verkkopainotteinen-monimuotototeutus/ 

Lisätietoja koulutuksista: 

Sosionomi (AMK) 

Tua Niemelä
lehtori
tua.niemela@seamk.fi
+358406807068 

Sairaanhoitaja (AMK) 

Kristiina Store
koulutuspäällikkö
kristiina.store@seamk.fi
+358408302132 

Lisätietoja hakemisesta: 

Hanna-Mari Rintala
opintoasiainpäällikkö
hanna-mari.rintala@seamk.fi
+358408302144