Uudet koulutukset kiinnostavat – SeAMKin hakijamäärä kasvoi reippaasti | SeAMK.fi

Uudet koulutukset kiinnostavat – SeAMKin hakijamäärä kasvoi reippaasti

kategoria: Hakijalle

Uutista päivitetty 1.4.2021 kello 10.00 hakijalukuihin tulleilla tarkistuksilla.

Tietotekniikan insinöörikoulutus nousi vetovoimaisimmaksi tekniikan alalla

Kevään 2021 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 31.3. klo 15. SeAMKissa oli haettavana 925 aloituspaikkaa 15 AMK-tutkintoon johtavassa ja kuudessa ylempään AMK-tutkintoon johtavassa tutkinto-ohjelmassa. Koulutuksia oli tarjolla sekä päivä- että monimuotototeutuksina.

Kaikkiaan SeAMKiin oli kevään toisessa yhteishaussa 5499 hakijaa, mikä on 673 (14,7 %) enemmän kuin viime vuonna. Hakijamäärä kasvoi runsaasti nyt toista vuotta perättäin sekä kaikkien hakijoiden että ensisijaisten hakijoiden osalta. Kiitos kaikille hakijoille!

”Olemme kokoomme nähden yksi monialaisimmista korkeakouluista ja tarjoamme monipuolisesti erilaisia koulutuksia. On ilahduttavaa huomata, että tarjontamme kiinnostaa yhä kasvavaa määrää hakijoita. AVOP-kyselyssä saamamme tulos Suomen parhaasta opiskelijatyytyväisyydessä ammattikorkeakouluissa on varmasti lisännyt vetovoimaamme myös”, opintoasiainpäällikkö Hanna-Mari Rintala kertoo.

Samat koulutukset jatkavat suosituimpina

Hakijamäärillä mitattuna SeAMKin suosituimmat AMK-tutkintoon johtavat koulutukset löytyvät tänäkin vuonna sosiaali- ja terveysalalta sekä liiketalouden alalta. Eniten hakijoita oli sosionomikoulutukseen (päivätoteutus): 597. Seuraavaksi suurimmat hakijamäärät olivat liiketalouden tradenomikoulutukseen (päivätoteutus): 568; fysioterapeuttikoulutukseen (päivätoteutus): 541 ja sairaanhoitajakoulutukseen (monimuotototeutus): 391.

Suosituimmista koulutuksista sairaanhoitajakoulutus sekä liiketalouden tradenomikoulutus olivat haettavana sekä päivä- että monimuotototeutuksena.

Sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutus sekä liiketalouden tradenomikoulutuksen monimuotototeutus saivat myös paljon hakijoita. Liiketalouden tradenomikoulutuksen suosio kasvoi roimasti edelliseen vuoteen, kun huomioidaan niin päivä- kuin monimuotototeutus: hakijoita oli kaikkiaan 165 enemmän kuin keväällä 2020.

Ylemmistä AMK-tutkinnoista suosituin löytyi niin ikään sosiaali- ja terveysalalta. Kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen oli hakijoita yhteensä 171.

Tietotekniikkaan runsaasti hakijoita

SeAMKin uudet koulutukset, tietotekniikan insinöörikoulutus (AMK) sekä Ikääntymisen asiantuntija -koulutus sosiaali- ja terveysalalla (YAMK), olivat haettavana ensimmäistä kertaa. Molemmat koulutukset herättivät runsaasti kiinnostusta: Tietotekniikan koulutuksen 35 aloituspaikkaan on yhteensä 297 hakijaa ja Ikääntymiseen asiantuntija -koulutuksen 25 aloituspaikkaan 103 hakijaa.

Tietotekniikan koulutukselle tiedettiin olevan kysyntää, mutta se silti onnistui yllättämään.

”Uusi yrittäjyyttä ja ohjelmistotekniikkaa yhdistävä tietotekniikan insinöörikoulutus nousi iloksemme tekniikan alan vetovoimaisimmaksi ohjelmaksi. Tämä siitäkin huolimatta, että tekniikan alan ohjelmien vetovoima oli kasvussa kautta linjan”, SeAMK Tekniikka -yksikön johtaja Heikki Rasku sanoo.

Kiinnostus ylempiin AMK-tutkintoihin ja monimuotototeutuksiin suurta

SeAMKissa haussa olleiden ylempien AMK-tutkintojen (YAMK) hakijamäärä kasvoi 62 prosenttilla vuoden takaisesta. Nyt haussa oli kuusi koulutusta, joihin haki yhteensä 537 hakijaa. Vuosi sitten haussa oli seitsemän YAMK-hakukohdetta, joihin haki 332 hakijaa.
Myös monimuotoisesti järjestettävät koulutukset kiinnostivat. Niihin haki nyt 1193 hakijaa, kun vuotta aiemmin hakijoita oli yhteensä 1101.

Opiskelijavalinta ja valintakokeet

AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa (pois lukien Kulttuurituottaja (AMK) -koulutus) opiskelijat valitaan todistusvalinnan ja ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen AMK-valintakokeen kautta. Kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksessa sekä ylemmissä AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijat valitaan oman, erillisen valintakokeen perusteella.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 31.5.–9.6.2021. SeAMKissa AMK-valintakokeen koepäivät ovat 1.6.–4.6.2021.

Opiskelijavalinnat todistusvalinnan osalta julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja muiden valintatapojen osalta viimeistään 9.7.2021. Kaikki hakijat näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Tietoa valintakokeista ja opiskelijavalintojen etenemisestä löytyy SeAMKin nettisivuilta https://www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/

Valintakokeista lisää tietoa on myös Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Polkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Kevään yhteishaku on vain yksi tapa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Yhteishaun lisäksi tutkinto-opiskelupaikkaa SeAMKiin voi tavoitella esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai uusien, kehitteillä olevien toisen asteen väylien kautta. Yhteishaun rinnalla avoimen ammattikorkeakoulun opintojen ja toisen asteen väyläopintojen merkitys reittinä ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi tulee jatkossa kasvamaan.

Lisätietoja väyläopintojen uudistuksesta: https://www.seamk.fi/seamk-uudistaa-vayliaan-tutkinto-opiskelijaksi-avoimen-amkn-opinnoista-seka-ammatillisista-ja-lukio-opinnoista/

Koronapandemian vuoksi alle 60 op:n avoimet opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot ovat loppuvuoden ajan maksuttomia niille, jotka ovat työttömiä tai lomautettuja, mikä pitää ilmoittautuessa todentaa. Lisätietoja: https://www.seamk.fi/hakijalle/seamkin-avoimen-amkin-opinnoista-maksuttomia-tyottomille-ja-lomautetuille/

Lisätietoja:

Hanna-Mari Rintala
opintoasiainpäällikkö
SeAMK
+358408302144
hanna-mari.rintala@seamk.fi